fbpx

Ανοιχτή Επιστολή του ΕΔΑΚ προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλέυρη Αθανάσιο

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη Αθανάσιο


Κοιν.:

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ – Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ
 • ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ – Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
 • ΖΑΟΥΤΗ ΘΕΟΚΛΗ – Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Αθήνα 19/11/2021

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασθενών Κόβιντ (ΕΔΑΚ – https://www.edak.ngo), επιθυμούμε να
θίξουμε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τα άτομα που έχουν νοσήσει ή νοσούν με Covid-19
και άπτεται των δικαιωμάτων, αλλά και της υγείας μας.


Η πλειοψηφία των ανθρώπων που νόσησαν ήδη – συχνά βαριά – καλούνται να
προχωρήσουν σε εμβολιασμό, με την υποχρεωτικότητα (άμεση και έμμεση) που
χαρακτηρίζει το μέτρο, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη νόσηση.


Δημοσιευμένες μελέτες στην επιστημονική βιβλιογραφία πιστοποιούν την φθίνουσα
πορεία της εμβολιαστικής ανοσίας μετά το πέρας των 6 μηνών1,2,3,4,5. Παρόλα αυτά,
εμβολιασμένοι συνάνθρωποί μας δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθερα, ακόμη και εάν έχει
περάσει το όριο αυτό, ακόμα και αν έχουν χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων. Από την άλλη
πλευρά, οι νοσήσαντες διαθέτουν υψηλούς τίτλους αντισωμάτων που συχνά συνοδεύονται
από ισχυρή κυτταρική ανοσία. Όμως, μετά το πέρας των 6 μηνών, είναι αναγκασμένοι να
υποβληθούν σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, παρά την αναγνωρισμένη υπεροχή της φυσικής
έναντι της τεχνητής-εμβολιαστικής ανοσίας6.


Πλήθος μελετών υποστηρίζουν τη δυναμική ανοσιακή μνήμη μετά από λοίμωξη από
COVID-19 και μετά το πέρας των 6 μηνών, όριο το οποίο εμποδίζει την συμμετοχή πολλών
σε κάθε διαδικασία και αναγκαία κοινωνική δραστηριότητα, χωρίς επαρκή επιστημονική
τεκμηρίωση7,8,9,20,11,12,13.


Αξιότιμε κ, Υπουργέ, έχουμε την αίσθηση ότι η άρση του άδικου αυτού μέτρου, που εκθέτει
τους νοσήσαντες σε δυνητική υπερδιέγερση του ήδη ευαίσθητου ανοσιακού συστήματός
τους, δημιουργεί μεγάλη κοινωνική αδικία και ταυτόχρονα δεν συμβάλλει στην ατομική
προστασία ή στην προστασία της δημόσιας υγείας.


Με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα και την κοινωνική δικαιοσύνη, το ΕΔΑΚ προτείνει
την άμεση επέκταση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού ανοσίας των νοσησάντων
από τους 6 στους 12 μήνες, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος με
σκοπό την περαιτέρω επέκταση της διάρκειας ισχύος, ανάλογα με τα επιπλέον
επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν.


Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υιοθέτηση της προτάσεώς μας όπως αναφέρεται παραπάνω, θα
προσφέρει ανακούφιση σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, θα βοηθήσει στην δημιουργία
συλλογικής ανοσίας και κυρίως θα βοηθήσει την πολιτεία με την επανένταξη
ανεμβολίαστων, πλην νοσησάντων πολιτών (υγειονομικών, εκπαιδευτικών κλπ), στις
εργασίες τους, ενόψει επικειμένου, νέου επιδημικού κύματος.

Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος ΔΣ


Βιβλιογραφία

 1. https://www.science.org/content/ar}cle/grim-warning-israel-vaccina}on-blunts-doesnot-
  defeat-delta
 2. Vaccine effectiveness data on a cohort of persons vaccinated by 31-Jan-2021 with two
  doses. Presented at Israel Ministry of Health COVID-19 Vaccines Campaign
  Effectiveness Committee Meeting on 20-Jul-2021
  https://www.gov.il/BlobFolder/
  reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_twodose-
  vaccination-data.pdf (2021), Accessed 1st Aug 2021 ΣτΣ: Προστασία από μόλυνση
  για την COVID-19 39%, ενώ σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί 6 μήνες πριν μόλις 16%.
 3. Pfizer and BioNTech provide update on booster program in light of the delta-variant
  New York and Mainz, Germany
  . “As seen in real world data released from the Israel
  Ministry of Health, vaccine efficacy in preventing both infection and symptomatic disease
  has declined six months post-vaccination, although efficacy in preventing serious
  i l l n esses remains high”. https: / /cdn.pfizer. com/pfizercom/202107/
  Delta_Variant_Study_Press_Statement_Final_7.8.21.pdf
 4. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large
  integrated health system in the USA: a retrospective cohort study
  Sara Y Tartof, Jeff M
  Slezak, Heidi Fischer, Vennis Hong, et al. The Lancet, Vol. 398, Issue 10309, 2021, Pages
  1407-1416, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8.
 5. Pouwels, K. B. et al. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against
  new SARS-CoV-2 infections
  in the UK Preprint at Univ. Oxford
  https://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/covid-19-infection-survey/
  finalfinalcombinedve20210816.pdf (2021).
 6. Nguyen Van Vinh Chau, Nghiem My Ngoc, Lam Anh Nguyet, Vo Minh Quang, Nguyen Thi
  Han Ny, Dao Bach Khoa, et al. An observational study of breakthrough SARS-CoV-2
  Delta variant infections among vaccinated healthcare workers in Vietnam
  .
  EClinicalMedicine by the Lancet. (2021). DOI: https://doi.org/10.1016/
  j.eclinm.2021.101143
 7. Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek, Ayeda A. Ahmed,
  Yasmin A. Mohamoud, et al. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection
  for at least seven months with 95% efficacy
  . EClinicalMedicine by the Lancet. (2021).
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100861
 8. Turner, J.S., Kim, W., Kalaidina, E. et al. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone
  marrow plasma cells in humans
  . Nature 595, 421–425 (2021). https://doi.org/10.1038/
  s41586-021-03647-4
 9. Mrunal Sakharkar,C. Garrett Rappazzo,Wendy F. Wieland-Alter,Ching-Lin Hsieh,Daniel
  Wrapp,Emma S. Esterman,Chengzi I. Kaku,Anna Z. Wec,James C. Geoghegan,Jason S.
  McLellan,Ruth I. Connor,Peter F. Wright,Laura M. Walker, Prolonged evolution of the
  human B cell response to SARS-CoV-2 infection
  , Science Immunology, 6, 56, (2021). DOI:
  10.1126/science.abf4063
 10. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, Grifoni A, Ramirez SI, Haupt S,
  Frazier A, Nakao C, Rayaprolu V, Rawlings SA, Peters B, Krammer F, Simon V, Saphire EO,
  Smith DM, Weiskopf D, Sette A, Crotty S. Immunological memory to SARS-CoV-2
  assessed for up to 8 months after infection
  . Science. 2021 Feb 5;371(6529):eabf4063.
  doi: 10.1126/science.abf4063. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33408181; PMCID: PMC7919858.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33408181/
 11. https://www.news-medical.net/news/20210627/Swedish-study-reveals-how-longimmunity-
  lasts-a¡er-mild-COVID.aspx
 12. 1Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie,et al. Immunological memory
  to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection
  bioRxiv, page426–
  431 (2021) https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1
 13. Zijun Wang, Frauke Muecksch, Michel C. Nussenzweig. Naturally enhanced neutralizing
  breadth against SARS-CoV-2 one year after infection
  Nature 595, pages 426–431 (2021)
  https://www.nature.com/articles/s41586-021-03696-9