fbpx

Θεραπευτικός αλγόριθμος ενήλικων μη-νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19*

Θεραπευτικός αλγόριθμος ενήλικων μη-νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19*

(Αναθεώρηση 23-12-2021)

Σοβαρότητα Νόσου

Θεραπευτική παρέμβαση*

Εξω-νοσοκομειακός ασθενής με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), που δεν έχει παράγοντες κινδύνου1 για σοβαρή νόσο2

Δεν χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή
Ο ασθενής παρακολουθεί την θερμοκρασία του και τον κορεσμό οξυγόνου με οξύμετρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
Προτείνεται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

Επί ενδείξεων
Χορηγούνται αντιβιοτικά3 επί κλινικών, απεικονιστικών ή εργαστηριακών ενδείξεων συλλοίμωξης με βακτηριακή πνευμονία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την πνευμονία της κοινότητας

Εξω-νοσοκομειακός ασθενής με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), που έχει παράγοντες κινδύνου1 για σοβαρή νόσο2

Δεν χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή
Ο ασθενής παρακολουθεί την θερμοκρασία του και τον κορεσμό οξυγόνου με οξύμετρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
Προτείνεται καλή ενυδάτωση, λήψη αντιπυρετικών και κλινοστατισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.
Επί ενδείξεων
Χορηγούνται αντιβιοτικά3 επί κλινικών, απεικονιστικών ή εργαστηριακών ενδείξεων συλλοίμωξης με βακτηριακή πνευμονία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την πνευμονία της κοινότητας

Πρώιμη θεραπεία για την αποφυγή της προόδου σε σοβαρή νόσο4

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές

 • Εισπνεόμενη Budesonide 5 (Δεν υπάρχει έγκριση από τον ΕΜΑ)
 • Μολνουπιραβίρη6 από του στόματος (Προσωρινή σύσταση. Εκκρεμεί αίτημαγια έγκριση από τον ΕΜΑ)
 • Νιρματρελβίρη / Ριτοναβίρη7 από του στόματος (Προσωρινή σύσταση.Εκκρεμεί αίτημα για έγκριση από τον ΕΜΑ)
 • Ρεμδεσιβίρη8 IV για 3 ημέρες
 • Μονοκλωνικά αντισώματα **Τις πρώτες 5 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων ή την θετικοποίηση του τεστ (αντιγονικό ή μοριακό) χορηγούνται ένα από τα παρακάτω μονοκλωνικά αντισώματα:

  o Casirivimab/imdevimab9 o Sotrovimab10
  o Regdanvimab11

Εξω-νοσοκομειακός ασθενής με ήπια προς μέτρια νόσο (κορεσμός οξυγόνου >94% σε αέρα δωματίου), είτε έχει είτε δεν έχει

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χορηγούνται τα παρακάτω σκευάσματα σε ασθενείς με COVID-19 που δεν νοσηλεύονται

 • Ιβερμεκτίνη
 • Δεξαμεθαζόνη ή άλλα κορτικοειδή
 • Αζιθρομυκίνη ή Κλαριθρομυκίνη ή κινολόνες
 • Ηπαρίνη ή άλλα αντιπηκτικά φάρμακα12

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Υγείας

1

παράγοντες κινδύνου1 για σοβαρή νόσο2

 • Χλωροκίνη / Υδροξυχλωροκίνη
 • Κολχικίνη

Εξω-νοσοκομειακός ασθενής με ή χωρίς παράγοντες κινδύνου

Εάν ο ασθενής διαπιστώσει υποξία (κορεσμός <94%), δύσπνοια, ή άλλο σύμπτωμα σοβαρής νόσου ή γενικώς δεν νοιώθει καθόλου καλά πρέπει να μεταβεί άμεσα σε δομή υγείας για έλεγχο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο: άτομα ηλικίας > 65, παχυσαρκία (ΒΜΙ>35), ανοσοκαταστολή, αιμοκάθαρση, χρόνια καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτης, αιμοσφαιρινοπάθειες, εγκυμοσύνη 3ου τριμήνου. Ο μη εμβολιασμός ή διάστημα > 6 μηνών από τον εμβολιασμό αυξάνουν επιπλέον τον κίνδυνο που επιφέρουν οι επιμέρους παράγοντες κινδύνου.
2 Συμπτώματα και σημεία σοβαρής νόσου: κορεσμός οξυγόνου <90% σε αέρα δωματίου (ή <94% αλλά ταχέως επιδεινούμενος), ή/και σημεία σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας (>30 αναπνοές/λεπτό, χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, αδυναμία εκφοράς πλήρων προτάσεων) ή/και εκτεταμένα διηθήματα (>50%) στην απεικόνιση θώρακα ή/και συνδυασμός εργαστηριακών (λεμφοκύτταρα <1000/μl, φεριττίνη > 1000 mg/ml, CRP>100 mg/l με φυσιολογική τιμή <5 mg/l).
3 Οδηγίες θεραπείας των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, www.loimoxeis.gr. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες το ποσοστό τεκμηριωμένης συν- λοίμωξης με κοινά παθογόνα κατά την εισαγωγή ασθενών με COVID-19 είναι μικρότερη του 10%. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών.
4 Η πρώιμη θεραπεία με φαρμακευτικούς παράγοντες χορηγείται σε ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλεία, και έχουν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο1. Η πρώιμη θεραπεία χορηγείται για την αποτροπή της προόδου της νόσου από ήπια/μέτρια σε σοβαρή νόσο που απαιτεί νοσηλεία.
5Το δοσολογικό σχήμα της εισπνεόμενης Budesonide: Εισπνοή 800μg X 2 φορές ημερησίως για 14 ημέρες. Έναρξη της αγωγής εντός 14 ημερών από την εισβολή των συμπτωμάτων της COVID-19 ή την θετικοποίηση του τεστ (αντιγονικό ή μοριακό).
6Δοσολογικό σχήμα : Caps Molnupiravir 800 mg X2 από του στόματος, για 5 ημέρες. Έναρξη της αγωγής εντός 5 ημερών από την εισβολή των συμπτωμάτων της COVID-19 ή την θετικοποίηση του τεστ (αντιγονικό ή μοριακό). Δεν χορηγείται σε εγκυμονούσες γυναίκες ή γυναίκες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη. Προτείνεται αντισύλληψη στην περίοδο της θεραπείας.
7 Δοσολογικό σχήμα : Tabl 300mg Νιρματρελβίρης και 100 mg ριτοναβίρης από του στόματος X 2, για 5 ημέρες. Έναρξη της αγωγής εντός 5 ημερών από την εισβολή των συμπτωμάτων της COVID-19. Δεν χορηγείται σε εγκυμονούσες γυναίκες.
8Η ρεμδεσιβίρη χορηγείται σε δόση 200mg Χ 1 ενδoφλέβια την ημέρα 1 και ακολούθως 100mg ημερησίως τις ημέρες 2-3. Η έναρξη της χορήγησης ρεμδεσιβίρης πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 7 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να είναι 3 ημέρες.
9 Το δοσολογικό σχήμα των casirivimab/imdevimab είναι casirivimab 600 mg και imdevimab 600 mg IV. Σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν ενδοφλέβια αγωγή μπορούν να χορηγηθούν υποδορίως.
10Το δοσολογικό σχήμα του sotrovimab είναι 500 mg IV εφάπαξ.
11 Το δοσολογικό σχήμα του regdanvimab είναι 40 mg/kg, IV, εφ’ άπαξ.
12 Εάν ο ασθενής λαμβάνει ήδη αντιπηκτική αγωγή για άλλο υποκείμενο νόσημα ΔΕΝ πρέπει να τη διακόψει ή να τροποποιήσει το δοσολογικό σχήμα. Άλλες εξαιρέσεις στον κανόνα ισχύουν: συμβουλευτείτε τις οδηγίες της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Τμήμα Αιμόστασης www.eae.gr ). Συνιστάται η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

*Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στηρίζεται σε δημοσιευμένες μελέτες, όπως αυτές αξιολογήθηκαν από τα μέλη της συντακτικής ομάδας. Μπορεί να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν δεδομένα για νέες θεραπευτικές επιλογές. **Η αποτελεσματικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων o Casirivimab/imdevimab, και Regdanvimab έναντι της παραλλαγής Όμικρον δεν έχει επιβεβαιωθεί

***Για όλα τα αναφερόμενα φάρμακα συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών (SPC) του φαρμάκου.

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Υγείας

2

Κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης πρώιμης θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα,

μολνουπιραβίρη, νιρματρελβίρη / ριτοναβίρη, ρεμδεσιβίρη

Οι ασθενείς που μπορεί να είναι κατάλληλοι για πρώιμη θεραπεία, είναι ενήλικες εξωτερικοί ασθενείς, έχουν βρεθεί θετικοί στον COVID-19, με την εμφάνιση ήπιων έως μέτριων συμπτωμάτων του COVID-19 τις τελευταίες 5 ημέρες, με σοβαρό κίνδυνο επιβάρυνσης της κατάστασής τους, με τους ακόλουθους παράγοντες υψηλού κινδύνου:

Νοσήματα υψηλού κινδύνου

ICD 10

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου

Κυστική Ίνωση

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab

HIV με CD4<200 κύτταρα/μL

Εγκυμοσύνη τρίτου τριμήνου

Επί επιδημικών εξάρσεων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

*Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο από 1/11/2020 **Άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αιματολογικό καρκίνο από 1/11/2020

 • Χρόνια νεφρική νόσος
 • Χρόνια Αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία
 • Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
 • Διαβήτης υπό θεραπεία
 • Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ ≥Class II)Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Υγείας

Z94, T86

E84

Νεφρική ανεπάρκεια

Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση

N18, N19, Y84.1

Καρκίνος υπό αγωγή

Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)*

C00 ως 97 (εκτός αιματολογικού καρκίνου)

Αιματολογικές κακοήθειες το τελευταίο έτος**

D37 ως D48

C81 ως C86, C88

C90 ως C95

D80-D84 Z32.1

Πρόσθετα κριτήρια είναι νοσήματα και καταστάσεις που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο όπως:

• Ηλικία ≥ 65 ετών

• BMI>35

3

 • Χρόνια ηπατική νόσος
 • Καρδιαγγειακή νόσος
 • Αρτηριακή Υπέρταση υπό θεραπεία
 • Εγκυμοσύνη 2ου τριμήνου
 • Θαλασσαιμία – Δρεπανοκυτταρική αναιμία».Ο μη-εμβολιασμός αυξάνει επιπλέον τον κίνδυνο που επιφέρουν οι επιμέρους παράγοντες κινδύνου.

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Υγείας